Φανοβαφείο
Βρισκόμαστε κοντά σας και στα δύσκολα.

Το φανοποιείο και το βαφείο μας διαθέτουν τα πιο σύγχρονα εργαλεία στο χώρο της επισκευής και της επανόρθωσης του αυτοκινήτου.

Με εξουσιοδότηση, στις τεχνικές, τις διαδικασίες, και τις μεθόδους, που απαιτούν τρεις μεγάλοι κατασκευαστές, είμαστε σε θέση να αποκαταστήσουμε εγγυημένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να το επαναφέρουμε στην πρότερή του άψογη κατάσταση. Επενδύσαμε σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία, για να προλαβαίνουμε την τεχνολογία στην κατασκευή των αυτοκινήτων, αλλά και να είμαστε σύνομοι με τις τελευταίες οδηγίες για οικολογικά χρώματα και με ειδικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνεργαζόμαστε με ασφαλιστικές εταιρείες και αναλαμβάνουμε να αποκαταστήσουμε το αυτοκίνητό σας, με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία και χωρίς να πληρώσετε ούτε ευρώ, όταν δικαιούστε την απόζημίωση της επισκευής.

Παρέχουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης.

Σίγουρα ένα τρακάρισμα ανατρέπει όλο μας το πρόγραμμα και όλο μας τον προϋπολογισμό. Προσπαθούμε, μέσα από μια σειρά υπηρεσιών να μην ταλαιπωρηθείτε στο ελάχιστο και μέσω της ποιότητας της εργασίας μας το αυτοκίνητο σας να έρθει στην ακριβώς πρότερη του κατάσταση.